My Personal Thank You List

For all things non-YoWorld. Forum rules still apply.

My Personal Thank You List

Postby Velle (153978634) » Fri Dec 21, 2018 4:04 am

ImageImage


Image
Last Updated: 12/08

December Angels:
-Ash
-ChristineYoVip
-Ash
-aBBy
-JustJo
-Roxxi
-Keli Jo
-vee
-Undecided
-DianaBanana
-Greg PAW
-Toxic Leah
-Amanda
-CCPG
-

Now here below is my list of all the kind and generous people who have gifted me for WISHLIST, WANT TO BUY, CONTESTS, or FROM THE HEART posts. I will forever be thankful. I feel guilty whenever I can’t afford anything on your list, but know that I appreciate everything.

THANK YOU TO:

‧͙⁺˚*・༓☾ Abby Dawn (Keli Jo) ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ aBBy ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Always ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Amanda ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Amaya ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Ameluz ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Anna Del ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Ash ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Ashley333 ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Autumn Glory ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Butterfly ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ CCPG ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ ChAoTiC ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Cher ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ ChristineYo2008 ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Claudia Elaine ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ CUBAN DOLL ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Dalaney ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ DaNCiNfoODstAMp ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Denna ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Diabolikal Rapture ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ DianaBanana ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Ember ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Erephyre ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Fermitthekrog ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Fiore ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ GregPAW ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Gwendoline ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Hayami ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Honey xo
‧͙⁺˚*・༓☾ Illshar ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ iTellMyselfSecrets ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ itsChrisee ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Jacques (Frank) ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ JessieBooDaBoox2hot ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Jewelzz77 ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ JoyceCHoice ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ JustJo ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Katrina ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Keli Jo ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ KimmieStarDreams ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ LEgJaSSy ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Lil Mama ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Liliana ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ LittleMansMomma ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Liz ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ maka ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ MasLocaQueTuTia ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Mauiencar ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Mazzy ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Michaela ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Michou ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Miss Kitty ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ MissToyaJW ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ MizzLibra ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Mizu ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Momo1YL ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Movie Star DFZ ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ MsPhantom ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Patricia ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ PetiteTattoo ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Rawr ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Roxxi ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Ruby Torchwick ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ SamanthaB ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ ShadesofD ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Shanny ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Sheri ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Skylar Heartbinder ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Smitten Kitten ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ || Sophie || ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ StarXD☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Stephanie ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Tam NDC ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ TheGoodWitch ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Tiff ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ T Louie ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ TL Styx ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Toxic Leah ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ ToxiXfnmWiildyfg ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ TT ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ TuLiP ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Undecided ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ vee ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ vm ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Yoyo ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Zema ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ ZFGxSilverFoxy ☽༓・*˚⁺‧͙
‧͙⁺˚*・༓☾ Ziva ☽༓・*˚⁺‧͙Image


ImageImage
Last edited by Velle (153978634) on Mon Dec 09, 2019 4:59 pm, edited 9 times in total.
User avatar
Velle (153978634)
YoWorld Level: 234
YoWorld Start Date: Mar 21, 2010
 
Forum Posts: 3148
Forum Title: YoAficionado
Location: ☾ ☆。✧*༒•ǝpᴉsdn uʍop•༒。☆✧ ☽

Return to General Discussions